World Quiz

[Slovak language] Kvíz zameraný na vlajky.  Play on Facebook

Kvízová hra, kde si môžete preskúšať svoje znalosti o svetových vlajkach. Ide zatiaľ o skúšobnú verziu, kde budú postupne pridané ďalšie módy hry.

Follow us: